Pozvánka na KATECHÉZY pre dospelých a mládež

10.04.2018

"Povolal som ťa po mene"

Pozývame ťa na katechézy každú stredu a piatok o 18:15 hod.
Začiatok 31.1.2018 v gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice Terasa.

Pozývajú farár o. Jozef a katechisti Neokatechumenátnej cesty.