Oznam o zákaze sláviť verejné bohoslužby s platnosťou od 10.3.2020

21.03.2020

Oznam o zákaze sláviť verejné bohoslužby s platnosťou od 10.3.2020