Slávenie verejnych sv. liturgií v chráme

06.05.2020

Od 6. mája 2020 je povolené slávenie verejných sv. liturgií s obmedzením počtu veriacich a pri dodržaní hygienických nariadení. V našom chráme v Košiciach na Terase sú slávené liturgie podľa zverejneného bohoslužobného poriadku.

Vďační Bohu sa tešíme na spoločné slávenia.