Venujte svoje 2%

25.04.2021

OZ Peter a Pavol sa tento rok uchádza o 2 percentá z Vašich daní. V prípade, že by ste chceli venovať 2% z daní pre organizáciu Občianske združenie Peter a Pavol, budete potrebovať nasledovné formuláre: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2020

editovateľné pdf - nutné uložiť a následne vyplniť

Vyhlásenie 2 percentá

editovateľné pdf - nutné uložiť a následne vyplniť

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane - zamestnanci

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu odpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.