Komorný zbor pri chráme sv. Petra a Pavla, Košice - Západ

Zbor vo farnosti sv. Petra a Pavla na sídlisku Terasa v Košiciach je založený na tradícii mládežníckeho zboru ako formy pastoračnej činnosti s deťmi a mládežou. Funguje takmer od počiatku farnosti (r. 1993) zapájaním sa do jednotlivých liturgických slávení ako odpusty a slávnosti 1. svätého prijímania spevom mládežníckych piesní doprevádzaných gitarou a inými nástrojmi. Po dostavbe chrámu v roku 2000 a veľkých obmenách členov, v štruktúre a štýle zboru, sa ustálila skupinka ľudí, ktorá bola základom pre jeho dnešnú podobu. V priebehu rokov viedlo zbor viacero mladých dievčat, kedy sa pravidelne počas roka zapájal do piatkových a nedeľných detských svätých liturgií i adorácií. Pribúdali ďalšie pobožnosti, akadémie a príležitosti, medzi inými tiež mnoho sobášov. Zúčastňoval sa festivalov, prehliadok mládežníckych zborov a Kvetných nedelí, niekoľkokrát sprevádzal fatimské soboty v Klokočove.

Výrazným zlomom vo fungovaní zboru bol príchod nového kaplána farnosti o. Daniela Porubca v jeseni roku 2008. Vtedy vzniklo netradičné spojenie, kedy jeden zbor spieval liturgické skladby v cirkevnoslovanskom jazyku a gitarový gospel zároveň. Zbor doprevádzal odpustové slávnosti vo svojej farnosti i eparchiálne v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, fatimské soboty v Klokočove a sväté liturgie v priamom vysielaní rádia Lumen, liturgiu pri príležitosti Národného pochodu za život (Košice 2013). Za najväčšiu poctu a požehnanie zbor považuje možnosť sprevádzať spevom svätú liturgiu s účasťou mnohých hierarchov počas Stretnutia katolíckych biskupov východného obradu v Košiciach v októbri roku 2013. Ďalšou kategóriou je prezentácia na kultúrno-spoločenských podujatiach, ako sú Jarný ekumenický festival chrámových spevokolov v Čani, Regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu "Hospodi pomiluj" v Poráči a Slávnosť zborového spevu "Spišské zborové dni" v Spišskej Novej Vsi.

V súčasnosti tvorí zbor približne 12 členov, najčastejšie však vystupuje v zostave 8-10 osôb, kvôli čomu je označovaný ako "komorný". Od roku 2016 je dirigentom Jaroslav Dirga, organizačnou vedúcou Ivana Rigasová. Zbor má stále záujem o nových členov, preto naberte odvahu a príďte na naše nácviky :-)