Farnosť sv. Petra a Pavla

Farnosť sv. Petra a Pavla v Košiciach má svoje počiatky v roku 1993. Počtom gréckokatolíkov je druhou najväčšou farnosťou Apoštolského exarchátu. Vladyka Milan Chautur, košický exarcha, túto farnosť zriadil dňa 11. júna 1997. V roku 1994 sa pristúpilo k výstavbe chrámu sv. Petra a Pavla. Posviacku nového chrámu vykonal vladyka Milan Chautur, košický exarcha dňa 25. júna 2000. Ikony pre nový ikonostas vyhotovil Dr. Edmund Bachmann z Norimberka v Nemecku.