Úrad

Farská kancelária: telefón/fax: 055/6421 712

Kontakt na kňazov:
o. JUDr. JCLic. Jozef Miňo - farár                                   tel./fax: 055/6421 712; mobil: 0911 711 322
o. PaedDr. ThLic. Martin Demo, PhD. - výpomocný duchovný                        mobil: 0910 787 052

Nemocničný duchovný: o. Ján Marton (zaopatrovanie v košických nemocniciach)      0907 689 334

Úradné hodiny - SEPTEMBER - JÚN

UTOROK
(o. Jozef)

9:30 - 11:30
15:00 - 16:00

STREDA
(o. Martin)

9:30 - 11:30
15:00 - 16:00

ŠTVRTOK
(o. Martin)

-
15:00 - 16:00

*Počas štátnych a cirkevných sviatkov neúradujeme.
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (júl, august) ÚRADUJEME OD UTORKA DO ŠTVRTKA
PO VEČERNEJ SV. LITURGII O 18:00

  • Pondelok o 18:00 - príprava dospelých na sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie
  • Utorok o 18:00 - biblická škola
  • Streda o 18:00 - príprava na sobáš
  • Štvrtok o 18:00 - krstné náuky
  • Piatok o 18:00 - stretnutie detí a mladých

Krst je potrebné nahlásiť aspoň DVA týždne vopred.
Sobáš je potrebné hlásiť aspoň ŠESŤ mesiacov vopred.

! V súrnom prípade ! (ak je potrebné zaopatriť zomierajúcich) volajte na mobilné telefónne číslo.