Úrad

Farská kancelária: telefón/fax: 055/6421 712

Kontakt na kňazov:
o. JUDr. JCLic. Jozef Miňo - farár                                   tel./fax: 055/6421 712; 0911 711 322
o. Mgr. Tomáš Muszka, PhD. - výpomocný duchovný                             tel: 0918 364 890

Úradné hodiny - SEPTEMBER - JÚN

UTOROK
(o. Jozef)

9:30 - 11:30
15:00 - 16:00

STREDA
(o. Tomáš)

9:30 - 11:30
15:00 - 16:00

ŠTVRTOK
(o. Tomáš)

9:30 - 11:30
15:00 - 16:00

*Počas štátnych a cirkevných sviatkov neúradujeme.
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (júl, august) ÚRADUJEME OD UTORKA DO ŠTVRTKA
PO VEČERNEJ SV. LITURGII O 18:00

  • Utorok o 18:00 - biblická škola
  • Streda o 18:00 - príprava na sobáš
  • Štvrtok o 18:00 - krstné náuky
  • Piatok o 18:00 - stretnutie mladých

Krst je potrebné nahlásiť aspoň DVA týždne vopred.
Sobáš je potrebné hlásiť aspoň ŠESŤ mesiacov vopred.